„Станков и партньори“ търси да присъедини към екипа си адвокати: 

Изисквания:

– Инициативност
– Аналитично мислене и отговорност
– Способност за работа в екип;

Предлагаме:
– Възможности за дългосрочна професионална реализация и развитие
– Атрактивно възнаграждение;
– Отлични условия за работа;
– Практика в различни правни области.

 

Моля изпратете мотивационно писмоCV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити на имейл

 

Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
„Станков и партньори“  се задължава да я използва единствено за целите на подбора.