• Servicii de consultanță în domeniul dreptului administrativ și fiscal
  • Reprezentarea juridică în cauze de contencios administrativ și fiscale
  • drept fiscal
  • impozitare, deduceri fiscale
  • apărare în legătură cu deciziilor rectificative
  • reprezentare juridică