• Reprezentare procesuală în cauze comerciale și cazuri de insolvență
 • Participarea la negocieri pentru încheierea de tranzacții civile și comerciale
 • Întocmirea contractelor
 • Întocmirea documentelor în domeniul dreptului societăților comerciale
 • contracte comerciale
 • contracte bancare și financiare
 • structurare corporativă
 • înființarea, transformarea societăților comerciale
 • proceduri de insolvență și lichidare
 • achiziționarea de participări
 • înființarea de sucursale și filiale
 • bilete la ordin și problemele aferente acestora
 • reprezentare comercială
 • reprezentare juridică, participare la adunările generale ale companiilor etc.